Realizowane na podstawie Regulaminu udzielania zamówień publicznych stanowiących załącznik do zarządzenia nr 295 Prezydenta Bytomia z dnia 1.08.2017 (z późn. zm.) w sprawie wprowadzenia i stosowania regulaminu udzielania zamówień publicznych przez miejskie jednostki organizacyjne.

Regulamin udzielania zamówień publicznych