Ogłoszenie o konkursie ofert – na wynajem powierzchni użytkowej pod automat z napojami gorącymi oraz napojami zimnymi

Ogłoszenie o konkursie ofert [28.08.2023]

Załącznik nr 1 – Formularz ofertowo – cenowy [28.08.2023]

Załącznik nr 2 – Oświadczenie Wykonawcy [28.08.2023]

 

 

Zapytanie ofertowe – odbiór odpadów i ich zagospodarowanie

Zaproszenie do złożenia oferty [22.11.2022]

 

 

Zapytanie ofertowe – konserwacja urządzeń, przeglądy serwisowe, przeglądy okresowe

Zaproszenie do złożenia oferty [22.11.2022]

 

 

Zapytanie ofertowe – bielizna pościelowa, obrusy, firany i zasłony

Zaproszenie do złożenia oferty [18.11.2022]

 

 

Zapytanie ofertowe – obsługa prawna Teatru Rozbark

Zaproszenie do złożenia oferty [18.11.2022]

 

 

Zapytanie ofertowe – realizacja dźwięku

Zaproszenie do złożenia oferty [18.11.2022]

 

 

Realizowane na podstawie Regulaminu udzielania zamówień publicznych stanowiących załącznik do zarządzenia nr 295 Prezydenta Bytomia z dnia 1.08.2017 (z późn. zm.) w sprawie wprowadzenia i stosowania regulaminu udzielania zamówień publicznych przez miejskie jednostki organizacyjne.

 

Regulamin udzielania zamówień publicznych