1. Rejestr Zarządzeń Wewnętrznych

  2. Rejestry Finansowo-Księgowe

  3. Rejestry Płacowe

  4. Rejestry Kadrowe

  5. Rejestry Zamówień Publicznych

  6. Rejestr Umów

  7. Dziennik Korespondencji

  8. Rejestr Kontroli

  9. Rejestr czynności przetwarzania

  10. Rejestr kategorii czynności przetwarzania

  11. Rejestr naruszeń