Teatr ROZBARK ©

Berta.me

  1. Zgodnie z dyspozycją zarządzenia nr 275/19 Prezydenta Bytomia z dnia 12 czerwca 2019 r. w sprawie unieważnienia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Bytomskiego Teatru Tańca i Ruchu Rozbark, informuję, że ogłoszony na podstawie art. 16 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu  i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2018 r. poz. 1983, z późn. zm.)  przez Prezydenta Bytomia w dniu 16 kwietnia 2019 r. konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora Bytomskiego Teatru Tańca i Ruchu Rozbark został unieważniony z dniem wejścia w życie powyższego zarządzenia tj. 12 czerwca 2019 r.    Przyczyną unieważnienia konkursu jest negatywna ocena wstępnych działań przygotowawczych podjętych przez organizatora i uznanie ich za naruszenie zasad procedury konkursowej

    dokument do wglądu

  2. Uchwała Rady Miejskiej z dn. 28 października 2013 roku, w sprawie utworzenia teatru.

    dokument do wglądu

  3. Uchwała Rady Miejskiej z dn. 28 października 2013 roku, w sprawie nadania statutu.

    dokument do wglądu